MySQL Veritabanı Yedekleme ve Geri Yükleme

Bu makalede, mysqldump komutunu kullanarak MySQL veritabanlarının çeşitli şekillerde yedekleme işlemleri gerçekleştirmek ve mysql ve Linux mysql import komutu yardımıyla onları geri nasıl yükleyeceğimiz hakkında pratik anlatımlar yaptık Linux root yetkisi ile yapılacak işlemlerdir bunlar genellikle.

mysqldump linux üzerinde kendi başına bir Mysql yedekleme aracıdır.

Mysql veri tabanını nasıl yedeklerim?

# Mysqldump-u [kullanıcı adı]-p [parola] [database_name]> sqldosyaismi.sql

Komut parametleri aşagıdaki gibi olmalıdır

[Kullanıcı adı]: geçerli bir MySQL kullanıcı adı.
[Şifre]: kullanıcı için geçerli şifre.<
[Database_name]: Yedeği alınacak olan ve yukarıdaki kullanıcıs ile şifresi girilmiş olan veri tabanı adı.
[Sqldosyaismi.sql]: Oluşturulacak yedek dosyasının ismi örnek olarak /home/kullanici/public_html/sql.sql şeklindede kullanılabilir.

Tek bir veri tabanı yedekleme

# Mysqldump -u root-p dbadi> dbadi.sql

Birden Fazla Veri tabanına ait yedek alma

# Mysqldump -u root -p - veritabanlarını rsyslog syslog> rsyslog_syslog.sql

Tüm veri tabanlarını tek komut ile almak

# mysqldump -u root -p --all-databases > all-databases.sql

Sadece veri tabanı yapısını yedeklemek

# mysqldump -u root -p -–no-data rsyslog > rsyslog_structure.sql

Sadece mysql verileri yedeklemek insert kısımlarını tablosuz olarak

# mysqldump -u root -p --no-create-db --no-create-info rsyslog > 
rsyslog_data.sql

Sadece tek bir tablonun yedegini almak

# mysqldump -u root -p wordpress wp_posts > wordpress_posts.sql

Birden fazla tablonun mysql yedegini almak

# mysqldump -u root -p wordpress wp_posts wp_comments > 
wordpress_posts_comments.sql

Remote mysql yedegi almak, uzak mysql yedeği almak

# mysqldump -h 172.16.25.126 -u root -p gallery > gallery.sql

Mysql yedeğini restore etmek geri yüklemek

# mysql -u [username] –p[password] [database_name] < [dump_file.sql]

Tek bir veri tabanını geri yüklemek

# mysql -u root -p rsyslog < rsyslog.sql

Makinada mevcut veri tabanını yüklemek için ise mysqlimport komutunu kullanabiliriz.

# Mysqlimport -u root -p rsyslog