3568 Sayılı Kanun

3568 sayılı kanun #2022 güncel bilgiler

3568 sayılı kanun #2022 güncel veriler ve en aktif 3568 sayılı kanun sonuçlarını size sunmaktan mutluluk duyuyoruz

2. Mevzuat Sirküleri – TÜRMOB

https://turmob.org.tr/Mevzuat/8/3568-sayili-kanun

3568 Sayılı Kanun. 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu…>>>tıklayınız… TÜRMOB. TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ … devamini oku

3. Mevzuat – ISMMMO

https://www.ismmmo.org.tr/Mevzuat/Kanun-Metni–142

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLİK KANUNU ; Kanun No:3568, Kanun Tarihi: 01/06/1989 ; (13.06.1989 Tarih ve 20194 Sayılı … devamini oku

4. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik … – LEXPERA

https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/serbest-muhasebeci-mali-musavirlik-ve-yeminli-mali-musavirlik-kanunu-3568

Kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından, serbest muhasebeci malî müşavir, yeminli malî müşavir unvanlarının veya bu unvan veya kavramlara karışacak … devamini oku

5. 3568 Sayılı Meslek Yasası

https://www.adanaymmo.org.tr/uye-hizmetleri/3568-sayili-meslek-yasasi/

Birliğin kısa adı TÜRMOB’dur. Bu Kanun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazananlara , “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”, “Yeminli Mali Müşavir” denir. devamini oku

6. 5786 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali …

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/07/20080726-2.htm

26 Tem 2008 — MADDE 2 – 3568 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü … devamini oku

7. 3568 Sayılı Kanun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve …

https://www.alomaliye.com/2000/06/13/serbest-muhasebeci-mali-musavirlik-ve-yeminli-musavirlik-kanunu-3568-sayili-kanun/

13 Haz 2000 — 3568 Sayılı Kanun. Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, … devamini oku

8. 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST …

https://www.mevzuatdergisi.com/2010/03a/01.htm

5786 sayılı Kanunun 1. maddesinde[6]; 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli mali Müşavirlik Kanunu’nun adı “Serbest … devamini oku

9. 3568 Sayılı Kanun ile 5018 Sayılı Kanun’a Tabi Personelin …

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1512530

yazan: M TOPSAKAL — Çalışmanın amacı; 3568 sayılı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol. Kanununa tabi … devamini oku

10. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ – TBMM

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/15348

Kanun Teklifi Bilgileri … Teklifin Özeti, 3568 sayılı kanunda yeminli mali müşavir olabilmek için, … Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri … devamini oku

11. Mevzuat Sirküleri – SAMSUN SMMMO

https://samsunsmmmo.org.tr/Mevzuat/8/3568-sayili-kanun

3568 Sayılı Kanun. 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu…>>>tıklayınız… devamini oku

12. 219 – TBB Dergisi 100. Sayı

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/Dergi/Dergi100/assets/basic-html/page-219.html

yerine getiren yeminli mali müşavirler (YMM), 3568 sayılı Kanun’a. göre faaliyet göstermektedirler. Anılan Kanun’da meslek mensubu. devamini oku

13. 3568 SAYILI KANUN – VERGİ DOSYASI

https://vergidosyasi.com/category/3568-sayili-kanun/

8 Nis 2021 — Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler; 1- 3568 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net … devamini oku

14. 3568 sayılı Kanun – Ankara – ASMMMO

https://www.asmmmo.org.tr/haber-kategorileri/3568-sayili-kanun/85

Ana Sayfa; Kurumsal. Hakkımızda. Tarihçemiz Organizasyon Şeması İletişim. Kurullar. Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Disiplin Kurulu Haksız Rekabetle … devamini oku

15. 3568 Sayılı Meslek Yasası – İzmir YMM Odası

https://www.izmirymmo.org.tr/#!post-13-3568%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Meslek%20Yasas%C4%B1

3568 Sayılı Meslek Yasası – İzmir YMM Odasıhttps://www.izmirymmo.org.trhttps://www.izmirymmo.org.tr devamini oku

16. MESLEK HUKUKU

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bcelebi/135546/meslek%20hukuku%20ve%20etigi%20hafta%201%20ve%202.ppt

5786 sayılı Kanunla Değişik 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun Kapsamı. devamini oku

17. VUK MÜK.227 VE 3568 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MALİ …

https://www.academia.edu/34607093/VUK_M%C3%9CK_227_VE_3568_SAYILI_KANUN_KAPSAMINDA_MAL%C4%B0_M%C3%9C%C5%9EAV%C4%B0R_ve_YEM%C4%B0NL%C4%B0_MAL%C4%B0_M%C3%9C%C5%9EAV%C4%B0RLER%C4%B0N_SORUMLULUKLARI

VUK MÜK.227 VE 3568 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MALİ MÜŞAVİR ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUKLARI. devamini oku

18. “İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası …

http://www.anayasa.gov.tr/Kararlar/GenelKurul/Basvuru_Karari/2016-191.pdf

açılan davada işin gereği görüşüldü: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik. Kanunu’nun “Seçilme yeterliği” başlıklı 22. devamini oku

19. 3568 sayılı serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli …

https://search.proquest.com/openview/3fdf0f4adf251038adfbcc7742c66eb1/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2042748

yazan: T Alptekın · 2021 — 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU’NDA YER ALAN MESLEK UNVANLARININ HAKSIZ KULLANILMASI SUÇU. Abstract. 3568 … devamini oku

20. türmob – Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

https://www.blksmmmo.org.tr/mevzuat/depo/haberresim/20190227_26424807318.pdf

27 Şub 2019 — Bu mesle- ğin yasal altyapısını ise 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu oluşturmaktadır. devamini oku

21. KAMU GÖREVİNDEN AYRILANLARIN, 3568 SAYILI KANUN …

http://www.avagencer.com/021.pdf

Yirmi yıla yakın bir süredir uygulanmakta olan 3568 sayılı Kanun kapsamında, 20.017’si serbest muhasebeci, 41.186’sı serbest muhasebeci mali müşavir ve … devamini oku

22. türmob – Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

https://www.corlusmmmodasi.org.tr/fileadmin/user_upload/Haberler/2019-Haberleri/mayis/03-05-2019/YARGI_KARARI_ESAS_NO_2014_4610.pdf

olduğu gerekçesiyle iptali; ayrıca, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali. Müşavirlik Kanunu’nun, 5786 sayılı Kanunla değişik 20. devamini oku

23. 3568 sayılı yasa teklifi – mali haberler – Bedava-Sitem.com

https://muhasebeburosu.tr.gg/%3Cb%3E3568-SAYILI-YASA-TEKL%26%23304%3BF%26%23304%3B%3C-s-b%3E.htm

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ. Madde 1.- 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, … devamini oku